Atarasii tosi o mukaete

Minasama, sinnen akemasite omedetô gozaimasu. 2002 nen to iu arata naru tosi o mukaeru ni atari, NRS no undô ni tuite watasi no kangae o koko ni sirusite okimasu.

Watasi ga tukuzuku omou koto, sore wa kihu kôi ni mo agerarete iru Rômazi no hukyû to iu mokuteki o nasitogeru tame ni wa kore made no yarikata de wa genkai ga aru to iu koto desu. Dô site mo NRS o soto ni mukete hiraite iku hituyô ga arimasu. 2001 n. 11 gt. 17 nt. no sinpoziumu mo hitotu no rei desu ga, sono yô na tedate o minna de kangae zikkô site ikanakute wa narimasen.

Kotosi no 5 gt. 18 nt. kara 21 nt. made Iwate-ken Ninohe-si de okonawareru Tanakadate-Aikitu botu go 50 nen no samazama na moyôsi ga keikaku sare sono zyunbi ga tyakuzitu ni susumerarete imasu. Watasi wa sono naka no Rômazi ni tuite no moyôsi o, hirakareta sosite keizokuteki na NRS undô no ôkina kikkake ni sitai to tuyoku nozonde imasu.

Sara ni , kotoba no undô o susumete iru hoka no dantai to no musubituki o tuyomete iku koto mo kangaerarete yoi to omoimasu. Nihongo no sinpoziumu ni kana no undô o site iru hitotati ni kuwawatte morau to moyôsi ni haba ga dekite ippan no hitotati ga sanka siyasuku naru desyô. "Rômazi no Nippon" no 11 gt. gô ni Daitô Bunka Daigaku Daigakuin no gakusaisantati ga kaite kudasatta Suzuki Yasuyuki Kenkyûsitu de no happyô no aramasi o nosemasita. Konna katati de undô no wa o sukosi zutu tyakuzitu ni hirogete iketara watasitati no undô wa motto yarigai ga ari, tanosii mono ni naru koto ukeai desu. Watasi wa sono tame ni dekiru dake no doryoku o site iku tumori desu. Mirasamagata no gokyôryoku o onegai itasimasu. Kotosi ga minasamagata to NRS ni totte subarasii tosi ni narimasu yô ni. (NRS Rizityô)