Rômazi no Nippon

1997 n. 11 gt. 1nt. Dai 526 Gô


Mokuzi:


Torahiko wa naite iru - Zenbu kesareta Rômazibun - ...... Sibata Takesi

XLVIII NRKK TAIKAI owaru ...... ODAWARA Kizihiko

HANAGOYOMI 10 gatu ...... Oohasi-Hukiko

Owabi ...... (Hensyûbu)

Titi Matuura-Sirô no koto (3) ...... Matuura-Akira

NRS SINNEN NO TUDOI 1998

XLVIII NRKK INA TAIKAI kimaru

Rômazi Mondai o kangaeru "Senmon Yôgo Kenkyû 14 gô o owake simasu

"Zyappu" Huyu-gô (nanbâ15) no Toritugi

Nippon-no-Rômazi-Sya no 10 gt

Suda San e (Tatuoka)

Ookuri kudasaru genkô ni tuite (Hensyûbu)
NRS no hômupêzi e