Rômazi no Nippon

1999n. 3gt. 1nt. Dai 541 Gô


Mokuzi


AIR DO -Kore o koe ni dasite itte kudasai- (Tatuoka)
Hensyûbu kara no onegai
Zyôhô Syori Iinkai no pêzi
Gakuzyutu yôgo no Rômazi......Yamasaki-Seikô
"ZYAPPU" 20 gô ga demasita (Sibata Takesi)(Tatuoka)
Zyôhôkasykai no kokusaika to Nippongo (3)......Yamada-Hisao
Rômazi Kyôiku to Eigo Kyôiku......Oohasi-Hukiko
AYO to AYA to Sohu no Baiorin (Dai 2 bu)......Iga Aya
Nippon-no-Rômazi-Sya no 2-gt......(Zimukyoku)
Rômazi no Tuzurikata

NRS no hômupêzi e