Ôsaka Rômazi Kai Ro^mazi Roomazi Romazi Romaji Romanized Japanese
Nippongo o Rômazi de!
Nipponsiki no Rômazi de!Ôsaka Rômazi Kai desu.
Yôkoso!

2002-nen 6-gatu 2-ka
Hikion no "ei" o "ê" de kakiarawasita pêzi wa Kotira


ZYÔHÔJapanese

Iwate-ken Ninohe-si de NRS syusai no moyôsi narabi ni dai 50-kai NRKK taikai ga okonawaremasita. (5/19-20)

RÔMAZI GAKI NO YOMIMONOliterature text waka tanka kotowaza

Tiisai Sekai Rekisi dai 1-syô
Yume no Satuzin (Edogawa Ranpo)(33-pêzi made)
Tyûmon no Ôi Ryôriten (Miyazawa-Kenzi)
Zasikibokko no Hanasi (Miyazawa-Kenzi)


Kongetu no Uta
Tetudô Syôka 1 ban


Mukasimono Kônâ

Kongetu no Uta


Koma tomete sode uti harafu kage mo nasi Sano no watari no yuki no yufugure
(Fudifara-no-Sadaife)


Kongetu no Uta no Bakkunanbâ (KÔZITYÛ)


Kono kônâ ni tuite

RÔMAZI KANKEI NO RINKU

Nipponsiki Rômazi nara koko desu. Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya
Rômazi kankei no bâtyaru tosyokan desu. Rômazi Bunko
Rômazi ni tuite no kiso-tisiki wa kotira desu. Rômazi Nippongo

Riron to zissen. Yomimono ya keiziban mo ari osusume no saito desu. Sanzyusseiki-no-mori
Hanasi kotoba no Rômazi desu. Morisa ni iwasete!
Pêzi zentai wa kanzi-kana gaki desu ga, Rômazi de kakareta kîbôdo no setumei ga arimasu. Kotoba to Mozi ni tuite no Arekore


RÔMAZI TO KANKEI NO NAI ZYÔHÔ

NORIMONO:

Mada mada genki! JR 165-kei wa gen'eki desu. Kono huyu mo rinzi Ôgaki yakô tosite katuyaku.(1/2)

JR 117-kei kihonbandai to 100-bandai de (300-bandai no yô ni) Takarazukasen-syoku ni nurarete iru mono ga arimasu. Syanai wa ôru kurosu sîto desita.(9/9)

JR Kyôto-sen kara Takarazuka-sen ni noriireru 103-kei densya de mizuiro ni nurikaerareta mono ga arimasu. (9/9)

Hankyûbasu ni hikuyukasiki no singata syaryô arawareru.

Hankyû densya no syaryô wa hyôzimaku no torituke ga susunde imasu.


Kono pêzi wa 1996-nen 12-gatu 12-niti ni tatiagemasita.

Ima made ni kono pêzi o mita hito no kazu:


Kanrinin: Momizi
Mêru: momizi_m@hotmail.com