Kono kônâ ni tuite

Kono kônâ no mukasimono no honbun wa rekisiteki kanazukai o moto ni tôzi no hatuon ni nisete Rômazigaki sita.
Sakusya no namae wa yomikata ga wakaranai bâi ga sukunaku nai no de, genzai ippanteki ni yobarete iru mono o Kunreisiki Rômazi de kaki arawasita.


ORK no hômu pêzi e