Rômazi no Nippon

1993n. 9gt. 1nt. Dai 484 Gô


Mokuzi


Yama o koeta. Tugino Yama e!

Konna toki; Konna tokoro ni (1)

DAI 44 KAI TÔKYÔ TAIKAI KESSAN

Moziron no kagakuteki kentô (4).....Yamada-Hisao (Kanzi-kana maziri)

Igirisu, konna koto (9) Dai 44 kai taikai insyôki.....Ôhasi-Hukiko (Kanzi-kana maziri)

Konogoro omou koto (Kanzi-kana maziri)

Nise Rômazi o Tuihô siyô.....Tatuoka Hirosi (Kanzi-kana maziri)

Rômazi-wâpuro no Susume (Kanzi-kana maziri)

OTIKARAZOE eno OREI

AWAZITYOO HANZYOOKI


NRS no hômupêzi e