Nippongo o Rômazi de!
Nipponsiki no Rômazi de!
Intânetto wa Rômazi de!
Nipponsiki no Rômazi de!
Ro^mazi Roomazi


Zaidan- hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya (NRS) no hômupêzi e yôkoso!


Anata wa-ninme no okyakusama desu.

(2005n. 1gt. 13nt.)

(Mozi ga bakeru baai wa mozi kôdo o "Latin 1" ni settei site goran kudasai.)OSIRASE
5-gatu 20-ka wa Rômazi no Hi desu!
Nippon-no-Rômazi-Sya (NRS) ni Tuite

Nippon-no-Rômazi-Sya (NRS) wa,
Nipponzin no gengo-seikatu o kôzyô saseru tame ni,
Nipponsiki tuzuri ni nottotta Rômazi o tukau koto no tyôsa ya kenkyû o okonai,
Rômazi ga nitizyô ni tukawareru han'i o hiromete,
Nippon no kyôiku, bunka no hatten ni yakudatu koto o mokuteki ni sita zaidan hôzin desu.

Tugi no yô na kata no sanka o motomete imasu.

1. Iwayuru kokugo-kokuzi-mondai ni tuite kangaete iru hito
2. Ippan ni gengo-keikaku ni kansin no aru hito
3. Rômazi de Nippongo no bunsyô o kaku koto ni tuite kenkyû site iru hito, sigoto o site iru hito
4. Rômazi o hiromeru koto, osieru koto ni kankei no aru hito
5. Nipponsiki Rômazi ni tuite siritai hito, manabitai hito
6. Wakatigaki ni tuite tyôsa site iru hito

Kaihi wa 1-nen 5000-En desu.
(Yûbin hurikae ni yoru sôkin ga itiban benri desu.)

Nippon-no-Rômazi-Sya de wa gekkan no kikansi "Rômazi no Nippon" o dasite imasu. Kaiin no kata ni maituki ookuri site imasu.Yûbin hurikae:00150-2-80259
Denwa Hwakkusu: 03-3493-2332 (Gaikoku kara wa 81 3 3493 2332)

Zaidan-hôzin Nippon-no-Rômazi-Sya

Otayori wa nrs@x.age.ne.jp

.
ZYÔHÔ KÔNÂ


(Atarasii zyôhô kara zyun ni narande imasu.)

Tanakadate-Aikitu, Taipuraita, Nippon Bunka ...... Yamada Hisao (Kanzi-kana)

Rômazi no Nippon dai 579 gô ga hakkô saremasita.
Iwate-ken Ninohe-si de dai 50-kai NRKK zenkoku taikai ga hirakaremasita. (5/20)
Morisa ni iwasete! ga kôsin sarete imasu.
Rômazi no Nippon dai 578 gô ga hakkô saremasita.
Rômazi no Nippon dai 577 gô ga hakkô saremasita.
Sanzyusseiki-no-mori ga moyôgae simasita.

Sanzyusseiki-no-mori no iriguti ga atarasiku nari, NRS e no rinku (kusari) ga hararete imasu. Arigatô gozaimasu.

NRKK Dai 50-kai kinen taikai no puroguramu ga kimatta sô desu. Hayaku HP o kôsin site kudasai, NRKK San!

Sanzyusseiki-no-mori no tokorogaki ga kawarimasu. http://www.xembho.u-hip.com/xembho/

Morisa ni iwasete! ga kôsin sarete imasu.

Rômazi no Nippon dai 576 gô ga hakkô saremasita. (3/1)

Sanzyusseiki-no-mori ga kôsin sare, "Rômazi no Bunpô" ni "Utusikae" ga kuwaerarete imasu. (2/6)

Rômazi no Nippon dai 575 gô ga hakkô saremasita.

NRKK no Hômu Pêzi ga kôsin sarete imasu. Zitu ni hisasiburi! Kotosi wa kitai dekisô desu ne. Ganbatte kudasai, NRKK San! (1/29)

Ôsaka Rômazi Kai no Hômu Pêzi ga kôsin sare, Miyazawa-Kenzi no sakuhin ga appu sarete imasu. (1/29)

Rômazi no Nippon dai 574 gô ga hakkô saremasita.

NRS syusai tosiwasure no tudoi ga hirakaremasita.(12/15)

Rômazi no sinpoziumu "Kokusaika Zidai no Nihongo o Kangaeru" ga Kawasaki-si de hirakaremasita.(11/17)

Kono pêzi e no okyakusama ga nobe 10000-nin o koemasita. Dômo arigatô gozaimasu.


Atarasii Hon no Syôkai
Wm. C. Hannas "ASIA'S ORTHOGRAPHIC DILEMMA" University of Hawai'i Press (1997) to iu hon ni Nippon no Rômazi undô no koto ga dete imasu.

Rômazi no kakikata ga yoku wakaranai kata e.
Nippongo Rômazi tuzuri no Kokusai Hyôzyun wa kotira o goran kudasai

Zehi yonde kudasai "Sin Rômazi Kokuzi Ron" (J. Marshall Unger)


wa NRS no kikansi desu.

Rômazi no Nippon 2004 n. 12 gt.

Rômazi no Nippon 2002 n. 2 gt.

Rômazi no Nippon 2002 n. 1 gt.

Rômazi no Nippon 2001 n. 12 gt.

Rômazi no Nippon 2001 n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 2001n. 10gt.

Rômazi no Nippon 2001n. 9gt.

Rômazi no Nippon 2001n. 8gt.

Rômazi no Nippon 2001 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 2001 n. 6 gt.

Rômazi no Nippon 2001n. 5gt.

Rômazi no Nippon 2001n. 4gt.

Rômazi no Nippon 1999n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 1999 n. 3 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 12gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 10 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 9 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 6 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 5 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 4 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 3 gt.

Rômazi no Nippon 1997 n. 1gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 12 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 10 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 9 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 1996 n. 6 gt.

Rômazi no Nippon 1993 n. 9 gt.

Rômazi no Nippon 1993 n. 7 gt.

Rômazi no Nippon 1993 n. 6 gt.

Rômazi no Nippon 1992 n. 11 gt.

Rômazi no Nippon 1992 n. 2 gt.

Rômazi no Nippon 1991 n. 11 gt.Gokôdoku no omôsikomi wa mêru de dôzo.


Rômazi ni Tuite no Zyûyô na Kakimono


Tanakadate-Aikitu, Taipuraita, Nippon Bunka ...... Yamada Hisao (Kanzi-kana)

Kokusai Hyôzyunka Kikô de kimatta Rômazi tuzuri ( ISO 3602 ) no Nippongo-yaku

Naze Rômazi ga Hituyô ka? (Kanzi-kana maziri)

Sin Rômazi Kokuzi Ron J. Marshall Unger

Nise Rômazi o Taizi siyô Tatuoka-Hirosi (Kanzi-kana maziri)


Rômazi kankei no rinku

Nippon Rômazi Kyôiku Kenkyûkai
Rômazi Bunko
Rômazi Nippongo
Oosaka Roomazi Kai
Sanzyusseiki-no-mori
Morisa ni iwasete!